Competitie informatie

Handbal wordt zowel binnen als buiten gespeeld.

De veldcompetitie wordt op verharde velden gespeeld en bestaat uit twee delen:
1e helft veldseizoen van eind augustus t/m begin oktober
2e helft veldseizoen van eind maart t/m mei.
Deze twee delen vormen samen één volledige veldcompetitie.

Daarnaast kennen we de zaalcompetitie. Tijdens het zaalseizoen wordt vanaf eind oktober t/m half maart een complete zaalcompetitie gespeeld en uiteraard wordt er dan ook in de zaal getraind. Net als bij alle competitiesporten speelt men uit- en thuiswedstrijden. Een team ontmoet elke tegenstander dus tweemaal, zowel in de veld- als in de zaalcompetitie.

Door deze dubbele competitie is men dus verzekerd van een groot aantal wedstrijden, voor de meeste teams ongeveer 20 in competitieverband. Oefen-, beker- en toernooiwedstrijden kunnen daar nog extra bij komen.

Afgelastingen op het buitenveld komen bij de handbalsport in principe niet voor. Een handbalveld is verhard en is (extreme weersomstandigheden buiten beschouwing gelaten) altijd prima bespeelbaar. Slechts bij grote vriendschappelijke toernooien wordt gebruik gemaakt van extra grasvelden.

Alle teams spelen hun wedstrijden in het weekend en in principe altijd overdag.

* De C- en D-jeugd spelen hun wedstrijden op zaterdag of zondag.
* De A- en B-jeugd en de senioren spelen vrijwel altijd op de zondag.

Het kan voorkomen dat een team de wedstrijd op zaterdagavond speelt, bijvoorbeeld omdat de betreffende sporthal op zondag niet beschikbaar is of omdat de tegenstander om godsdienstige redenen niet op zondag speelt. Dit zijn echter uitzonderingen. De C en D jeugd spelen dan op zaterdag overdag. De B jeugd en ouder op de avond zodat spelers ook kunnen werken overdag.

Kleding

Aanschaf kleding

Om te kunnen spelen hebt u natuurlijk het juiste tenue nodig. Het tenue bestaat uit een oranje shirt met het s.v. Lotus embleem, een zwart sportbroekje en sportschoenen. In de zaalcompetitie mogen geen sportschoenen worden gebruikt met een zwarte zool in verband met de zaalvloeren. Op het buitenveld is elke sportschoen toegestaan.

Naast dit tenue komt nog een wit reserve shirt; dit wordt gebruikt in uitwedstrijden als de tegenstander ook in een oranje shirt speelt.

Kleding kunt u kopen via onze webshop, voor vragen kunt u contact opnemen met Jelle Damhuis

Kledingfonds

In de Algemene Leden Vergadering van 8-11-2017 is besloten om ieder spelend lid een bijdrage te laten betalen aan het kledingfonds; ingaande van seizoen 2018 – 2019.

Hoewel het streven is de aanschaf van kleding te financieren vanuit shirtsponsorbijdragen blijkt dat dit in de praktijk steeds lastiger wordt. Om toch de continuïteit te kunnen waarborgen dat teams tijdig over nieuwe shirts beschikken met de juiste uitstraling is het kledingfonds opgericht.

Eventuele baten uit shirtsponsoring komen ten goede aan het kledingfonds. Jaarlijks wordt de fondsbijdrage per lid opnieuw beoordeeld en eventueel bijgesteld

Wat biedt Lotus nog meer

Lotus heeft nog veel meer te bieden dan alleen handbal in het weekend. Zo is er voor elk team de wekelijkse trainingsavond(en), meestal een uur. Sommige, meer prestatiegerichte teams trainen zelfs tweemaal in de week. Deze trainingen worden geleid door ervaren trainers/sters of doorgewinterde handballers/sters. Ook heeft Lotus een speciale keeperstrainer voor de (zeer belangrijke) keepers.

Buiten de handbalactiviteiten worden er dingen georganiseerd zoals: een Sinterklaasfeest, een disco- of
filmavond, een bingo. Tegen het einde van het handbalseizoen, kan de jeugd deelnemen aan een toernooi
elders in het land. Dit wordt gecombineerd met een gezellig kamp.

Naast dit alles organiseren de Toernooi- en Jeugd Activiteiten Commissie en de Jeugdcommissie nog tal van
andere leuke activiteiten. Een hoogtepunt van het jaar is bijvoorbeeld het “Familie handbal Toernooi”, rond eind mei. Een gezellig en groot toernooi op meerdere velden rond het complex. Sportiviteit en vooral een dag vrolijk sporten voor zowel geoefende- als niet geoefende handballers/sters staat hier zeer hoog in het vaandel.

Ook organiseert s.v. Lotus met zeer groot succes het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi voor Hoofddorpse
basisscholen. Gedurende vijf dagen in de meivakantie en een afsluitende finaledag worden de wedstrijden
gespeeld op het handbalcomplex van SV Lotus. Hiermee is dit toernooi een van de grootste in zijn soort van het land.

Tenslotte gaan we aan het eind van het seizoen met bijna de hele vereniging naar het Leudal handbalkamp in Limburg.

Bankgegevens

IBAN: NL80RABO0324523270
BIC: RABONL2U
Bank: RABOBANK GROEP

Ten name van de handbalvereniging s.v. Lotus bij de Rabobank in Hoofddorp

Opzeggen

Hoewel handbal een leuke sport is kunnen we ons toch voorstellen dat er redenen zijn om er mee te stoppen. Wil je het lidmaatschap opzeggen dan moet dit schriftelijk gebeuren (per brief of per email) vóór 1 mei van het lopende jaar. Bij een opzegging na 30 april moet de volledige contributie van het volgende seizoen betaald worden.

De opzegging kan worden gestuurd naar de ledenadministratie.

Let op: je hebt niet opgezegd als je hier geen bevestiging van ontvangen hebt per mail. Bewaar die dus goed.

Als je naar een andere club vertrekt moet je het opzeggingsformulier invullen wat je hier kunt vinden (klikken).

​Restitutie contributie

Als de situatie zich voordoet dat een lid door omstandigheden niet in staat is het volledige seizoen te handballen, kan een deel van de contributie worden kwijt gescholden. Dit geldt alleen voor situaties, waarin het lid vóór 1 januari van het lopende seizoen heeft aangegeven noodgedwongen te moeten stoppen. De uiteindelijke beslissing over een mogelijke restitutie is altijd ter beoordeling van het bestuur.

Let op: De bondsafdracht aan het NHV dient in alle gevallen volledig te worden voldaan.