Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
​Zie ook privacy_verklaring_versie_1.2.pdf

Een AVG-verklaring waarin wordt verklaard dat wij het AVG-programma hebben doorlopen kunt u hier vinden. Aan de hand van dit AVG-programma heeft Lotus haar privacy beleid geformuleerd. Dit beleid is door het bestuur goedgekeurd in de bestuursvergadering van 15 mei 2018.

Dit beleid is geformaliseerd in de volgende documenten:
– Privacy verklaring
– Geheimhoudingsverklaring voor de gebruikers van Sportlink
– Vrijwiligersovereenkomst (inclusief een verplichte VOG)