Als het kind jonger is dan 16 jaar wilt u dan hierboven ook de naam van de ouder vermelden!
Als het kind jonger is dan 16 jaar wilt u dan hierboven ook de naam van de ouder vermelden!
Gelieve een link te plaatsen naar een foto, bijvoorbeeld via Dropbox of Google Drive of een mail incl. foto te sturen naar ledenadministratie@svlotus.nl
Komt u van een andere handbalvereniging dan moet u er wel voor zorgen dat u daar bent uitgeschreven, zonder blokkade (bijvoorbeeld omdat de financiële verplichtingen die nog niet zijn voldaan).