Omgangsnormen

Algemene omgangsnormen

 • Gemaakte afspraken nakomen
 • Beslissingen scheidsrechter accepteren ook al zijn ze aanvechtbaar
 • Sportief gedragen in en buiten het veld
 • Niet vloeken, pesten, schelden of discrimineren
 • Luisteren en respect tonen tegenover trainers en leiders en vrijwilligers
 • Niets vernielen en van andermans spullen afblijven
 • Het is verboden te roken in de kantine en/of sporthal
 • Denk niet: ‘dat doet die ander wel’, maar pak het zelf even aan

Omgangsnormen voor spelers

 • Trainen is niet vrijblijvend; bij verhindering altijd afmelden
 • Kleedkamer, douches en kantine netjes achterlaten
 • Geen alcoholische dranken beneden 18 jaar
 • Geen gebruik van verdovende middelen
 • Anderen aanspreken die zich niet aan de regels houden

Omgangsnormen voor coaches en trainers

 • Creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien
 • Op verantwoorde wijze omgaan met kleding en materiaal
 • Ontvangen gasten als tegenstander en scheidsrechter zoals je zelf ontvangen wilt worden
 • Laat een wedstrijd niet uit de hand lopen, neem indien nodig tijdig maatregelen
 • Bestraffen ongewenst gedrag op passende wijze
 • Supporters aanspreken op ongewenst gedrag

Omgangsnormen voor ouders

 • Respecteert beslissingen van de scheidsrechter
 • Wees een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen
 • Moedig de spelers uitsluitend positief aan
 • Stimuleer uw kinderen aan verenigingsactiviteiten deel te nemen
 • Geef uw mening tegen de juiste persoon en op de juiste plaats
 • Doe mee in de rij- en was schema’s
 • Spreek anderen aan op negatief gedrag

Ongewenst gedrag

Seksuele intimidatie

Pesten

Bedreigen

Bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie zoals discriminatie op basis van: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur.

Belediging

Belediging is het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting.

Mishandeling

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Vertrouwenspersoon

Wie

Rol

Taken

Werkwijze