Lidmaatschap

Lid worden

Om lid te kunnen worden van S.V. Lotus maakt u gebruik van het digitale inschrijfformulier, vergezeld van een actuele pasfoto, Voor minderjarigen dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door een van de ouders of voogd. Voor administratiekosten wordt eenmalig een bedrag van € 11.00 gerekend.

Komt u van een andere handbalvereniging dan moet u er wel voor zorgen dat u daar bent uitgeschreven, zonder blokkade (bijvoorbeeld omdat de financiële verplichtingen die nog niet zijn voldaan).

Het lidmaatschap van een vereniging is niet helemaal vrijblijvend. Binnen de vereniging zijn de leden namelijk met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Deze verplichtingen zijn vastgelegd het huishoudelijk reglement en het vervoersreglement.

Naast deze verplichtingen is iedereen natuurlijk welkom om zitting te nemen in één van de commissies. Voor
meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het bestuur van S.V. Lotus, e-mailadres: bestuur@svlotus.nl

Aspirant Lid

Om de drempel tot het lid worden van een handbalvereniging te verlagen en het mogelijk te maken om een korte periode kennis te maken met de handbalsport kan het lid voor twee maanden ‘aspirant-lid’ worden van de vereniging. Het aspirant-lidmaatschap is beschikbaar voor alle leeftijden. De voorwaarden kun je lezen op: https://www.handbal.nl/aspirantlid/

Het formulier op je aan te melden is: https://www.handbal.nl/inschrijfformulier-aspirant-lid-2/
​Het formulier op je af te melden is: https://www.handbal.nl/afmeldformulier-aspirant-lid/

LET OP: Na aanmelding als aspirant lid graag ook ons digitale inschrijfformulier invullen onder vermelding van “Aspirant Lid”.

Leeftijdsindeling & Contributie

Hierboven staat de contributie gespecificeerd. Zoals wellicht bekend bestaat deze contributie uit twee delen: ten eerste een deel voor Lotus en ten tweede een deel voor het NHV.

Daarnaast wordt er per jaar ook een bijdrage aan het kledingfonds (voor de shirtbijdrage) in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld voor nieuw leden is eenmalig 11 euro.

Alle besluiten met betrekking tot de contributie en/of kledingfonds zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De notulen van de algemene ledenvergadering kunt u hier vinden.

Lid worden na 1 januari
Als iemand zich na 1 januari van een jaar opgeeft dan wordt de helft van de verenigingscontributie in rekening gebracht en de bondskosten worden gehalveerd. Als u zich na 15 maart opgeeft wordt een kwart van de verenigingscontributie in rekening gebracht en de halve bondskosten.
Trainingsleden zijn leden die alleen meetrainen en geen wedstrijden spelen. Deze leden betalen de halve Lotuscontributie en de contributie aan de bond voor niet spelende leden.

Vervoer
Bij toerbeurt worden, per uitwedstrijd, voor het vervoer 3 ouders aangewezen die over een auto beschikken. De vergoeding hiervoor is afgeschaft in de ALV van 2014, zie de betreffende notulen.

Betaling
Aan het begin van het seizoen ontvangt u een factuur via de email voor de contributie. De betaling moet worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van s.v. Lotus.

Stichting leergeld Haarlemmermeer
Het kan zijn dat u zelf niet of moeilijk de contributie van uw kind kan betalen. Als dat zo is kunt u een aanvraag doen bij de Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Als u hiervoor in aanmerking komt neemt de Stichting Leergeld Haarlemmermeer de contributie verplichting van u over zodat u uw kind toch kan laten sporten terwijl u de contributie eigenlijk niet kunt betalen.

Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van de link: Stichting Leergeld Haarlemmermeer

Opzeggen

Hoewel handbal een leuke sport is kunnen we ons toch voorstellen dat er redenen zijn om er mee te stoppen. Wil je het lidmaatschap opzeggen dan moet dit schriftelijk gebeuren (per brief of per email) vóór 1 mei van het lopende jaar. Bij een opzegging na 30 april moet de volledige contributie van het volgende seizoen betaald worden.

De opzegging kan worden gestuurd naar de ledenadministratie.

Let op: je hebt niet opgezegd als je hier geen bevestiging van ontvangen hebt per mail. Bewaar die dus goed.

Als je naar een andere club vertrekt moet je het opzeggingsformulier invullen wat je hier kunt vinden (klikken).