Statuten

Statuten van S.V. Lotus
De statuten van S.V. Lotus vindt u hier (klikken).
Het huishoudelijk reglement vindt u hier (klikken).

Algemene ledenvergadering (ALV)

Algemene ledenvergadering 10-03-2023

In deze extra vergadering hebben we geen commissie verslagen behandeld, maar zijn noodzakelijke beslissingen m.b.t. contributies genomen.

​De uitkomt van de vergadering vind u hier

Algemene ledenvergadering 02-12-2022

In deze vergadering hebben we geen commissie verslagen behandeld.

​De notulen van de vergadering vind u hier

Algemene ledenvergadering 01-12-2021

Helaas was de Algemene Leden Vergadering dit jaar weer digitaal via Teams. In deze vergadering hebben we geen commissie verslagen behandeld.

​De notulen van de vergadering vind u hier

Algemene ledenvergadering 25-11-2020

Door de Coronavirus heeft de Algemene Leden Vergadering digitaal via Teams plaatsgevonden. In deze vergadering hebben we geen commissie verslagen behandeld.

De notulen van de vergadering vindt u hier.

Algemene ledenvergadering 20-11-2019

Algemene ledenvergadering 21-11-2018

Agenda
Commissieverslagen

Notulen van de vergadering.

Algemene ledenvergadering 08-11-2017

Agenda
Commissieverslagen

Voorstel kledingbijdage

Hierbij de notulen van de vergadering

Algemene ledenvergadering 09-11-2016

Hieronder een lijst met stukken met betrekking to de vergadering:
Agenda
Commissie verslagen:
– JAC
– Kantinecommissie
– Onderhoud en papier
– Technische commissie
– Toernooi commissie
– Sponsor commissie (niet beschikbaar)Het financieel jaarverslag zal de leden voor de vergadering per email worden toegestuurd.
Notulen van deze vergadering

Algemene ledenvergadering 02-11-2015

Hieronder een lijst met stukken met betrekking to de vergadering
Agenda
Commissies:
– JAC
– Kantinecommissie
– Onderhoud en papier
– Sponsor commissie (niet beschikbaar)
– Technische commissie
– Toernooicommissie
Bestuursvoorstellen
Financieel verslag zal in de vergadering worden gepresenteerd.
Notulen van deze vergadering

Algemene ledenvergadering 03-11-2014

De agenda van de algemene ledenvergadering
BestuursvoorstellenDe volgende commissie verslagen zijn beschikbaar:
Notulen van deze vergadering
Kantinecommissie
JAC
Technische commissie
Terrein en papier
Toernooicommissie

Algemene ledenvergadering 04-11-2013

De agenda van de algemene ledenvergadering.
BestuursvoorstellenDe volgende commissie verslagen zijn beschikbaar:
Notulen van deze vergadering
Kantinecommissie
Technische commissie
Onderhoud
Oud papier
Toernooicommissie
 JAC

Algemene ledenvergadering 29-10-2012

De agenda van de algemene ledenvergadering.

De volgende commissie verslagen zijn beschikbaar:
Notulen van deze vergadering
Jeugdactiviteitencommissie (JAC)
Kantinecommissie
Technische commissie
Toernooicommissie

Algemene ledenvergadering 31-10-2011

De agenda van de algemene ledenvergadering.

De volgende commissie verslagen zijn beschikbaar:
Jeugdactiviteitencommissie (JAC)
Kantinecommissie
Technische commissie
Toernooicommissie
Notulen van deze vergadering

Algemene ledenvergadering 30-11-2010

De notulen van de algemene ledenvergadering vindt u hier.